Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Αγ. Ανδρέα 2 & Κοραή
171 22 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Τηλ. 210 93 74 322
Φαξ 210 93 74 559 


E- mail:
 ssneond@sch.gr

 


Δημιουργία -
 ιστότοπου:

π. Ιωσήφ Ταγαράκης

 

Διαχείριση ιστότοπου:

Στ. Κουμαρόπουλος

 

ευχαριστούμε την

 κ. Κων/να Κλάδη

για τη βοήθειά της στην ανανέωση της ιστοσελίδας μας.

Το έργο μας...


 

Στατιστικά στοιχεία
από το έργο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, Δ΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας

Το Έργο του  Σταθμού μας
(Έκθεση δράσης 2008-09)

Το Έργο των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων
(Σύμφωνα με τα έγγραφα του ΥΠΕΠΘ)

Φορείς που παραπέμψαμε
(Τα έτη 2008-09)

 

 

 

Στατιστικά στοιχεία ανά έτος
(από το 2007)

 
Σχολικό Έτος  Αριθμός Περιστατικών
που μας απασχόλησαν
Σχολεία
που συνεργαστήκαμε
2007-2008 375 80
2008-2009 382 88

(Αρχή σελίδας)

 

 

 

 

 

Το Έργο των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων
 

Πηγή:  ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Γραφείο Αγωγής Υγείας...
Τηλέφωνο & fax: 210-32 35 150
E-mail:
t05sdeay@ypepth.gr

Σκοπός:
Η δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί-γονείς-μαθητές) τέτοιο που να μειώνει τους αιτιολογικούς παράγοντες παραβατικής συμπεριφοράς. Υποστήριξη δραστηριοτήτων πρόληψης με τη συνεργασία του
Σχολείου και την ευρύτερη κοινότητα.  

Στόχοι:
- Η εμψύχωση του καθηγητή στο ρόλο του εκπαιδευτή, διότι η ισορροπία του
μαθητή περνά μέσα από ένα ισορροπημένο καθηγητή.
- Η στήριξη, ευαισθητοποίηση και η συμβουλευτική της οικογένειας.
- Η ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο συστημάτων Σχολείου και οικογένειας συμβάλλοντας στην εξέλιξή τους σε μια πορεία με κοινούς στόχους, συγκρότηση και συνοχή.
- Η ανάπτυξη φιλικού κλίματος στο Σχολείο.
- Η σύνδεση και αλληλοσυσχέτιση της Σχολικής Κοινότητας με την ευρύτερη κοινότητα, σε μια δημιουργική συνεργασία.
- Η νέα γενιά προληπτικών προγραμμάτων είναι βασισμένη ως επί το πλείστον στο ψυχοκοινωνικό μοντέλο και δίνει έμφαση στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΞΑΣΚΗΣΗ και όχι μόνο στην παροχή πληροφοριών σε "παθητικούς δέκτες".

Έργο των ΣΣΝ είναι:
α) Η ψυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του κάθε νομού. Οι ΣΣΝ έχουν τη δυνατότητα εντοπισμού, διάγνωσης, βραχείας ψυχολογικής παρέμβασης και παραπομπής των περιπτώσεων μαθητών/τριών που χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής αντιμετώπισης.
β) Η Συμβουλευτική Γονέων.
Με τη συμμετοχή τους οι γονείς θα ενημερωθούν σε θέματα που ενδιαφέρονται, θα ανταλλάξουν εμπειρία, θα συνειδητοποιήσουν ότι ο ρόλος του γονέα μαθαίνεται κάνοντας λάθη και αποκτώντας εμπειρία, θα ανταποκριθούν στις ανάγκες του εφήβου κατανοώντας τη συμπεριφορά του και θα ενισχυθούν για να αντιδράσουν θετικά. Είναι γνωστό ότι και οι ίδιοι οι γονείς περνούν μια έντονη κρίση σε προσωπικό επίπεδο στο εξελικτικό στάδιο της εφηβείας των παιδιών τους. Τέλος η εκπαίδευση των γονέων στην ομάδα βοηθά την προσωπική τους ανάπτυξη, οι γονείς αποκτούν δεξιότητες, ενδυναμώνονται στο γονεϊκό τους ρόλο και γίνονται ουσιαστικά συμπαραστάτες και αποτελεσματικοί συνεργάτες στην εκπαιδευτική διαδικασία.
γ) Η εφαρμογή, στήριξη και παρακολούθηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας για τους μαθητές/τριες, η παραγωγή και διανομή εκπαιδευτικού υλικού, η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα αυτών που εφαρμόζουν σχετικά προγράμματα καθώς και η αξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των αποτελεσμάτων εφαρμογής των προγραμμάτων σε επίπεδο σχολείου και Νομού.
Πολλοί από τους παράγοντες που οδηγούν στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι η δυσκολία αποδοχής του εαυτού, συναισθηματικά κενά, άγχος, κατάθλιψη, κοινωνική φοβία, ανάγκη για συναισθηματική εξάρτηση, έλλειψη τάσης για συμμόρφωση, κοινωνική δειλία, επιθετικότητα, δυσκολία ελέγχου των παρορμήσεων, δυσκολία ανοχής της ματαίωσης, προβλήματα επικοινωνίας, δυσκολίας έκφρασης συναισθημάτων, αδυναμία χειρισμού δύσκολων καταστάσεων.

Οι ΣΣΝ στοχεύουν:
- Στη διευκόλυνση μαθητών/τριών που αντιμετωπίζουν προσωπικά, ψυχολογικά, οικογενειακά ή κοινωνικά προβλήματα στο να αποκτήσουν βοήθεια μέσω της παρουσίας ειδικών στο χώρο του σχολείου
- Στον χειρισμό ορισμένων περιστατικών στο πλαίσιο του σχολείου
- Στην αναγνώριση της ύπαρξης ψυχοπαθολογικών προβλημάτων (κύρια κατάθλιψης και αγοραφοβίας) σε εφήβους που λόγω άγνοιας ή προκαταλήψεων του οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος μένουν χωρίς βοήθεια
- Στη διασύνδεση για παραπομπή περιστατικών σε δομές ψυχικής υγείας
- Στη στήριξη του σχολικού πλαισίου στο χειρισμό δυσλειτουργικών καταστάσεων
- Στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να αποτελούν ομάδα στήριξης της συμβουλευτικής στο σχολείο
- Στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την αναγνώριση, παραπομπή και εν μερει χειρισμού περιστατικών. 

(Αρχή σελίδας)